İftar Duası

İftar Duası

Tarih: 2008-09-01

IFTAR DUASI: Bismillâhi ve'l hamdü lillâh. Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve bi hamdike tekabbel minnî, inneke ente's-semiul aliym.

Anlami: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, Senin rızkınla orucumu açtım Ancak Sana tevekkül ettim Seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin."

Ve ya; "Allâhümme leke sumtu ve bike âmentü ve alleyke tevekkeltü ve alâ rızgıke eftartü"

"Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana tevekkül ettim ve senin (verdiğin) rızıkla orucumu açtım."

DUA ile kalin...


Son Eklenen Yazılar

Korkusuzluk Nedir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

  Bir Müslüman Allah’tan (C.C.) başka hiçbir şeyden korkmamalı, cesur ve korkusuz olmalı… İşte bu şecaatli duruşu Allahu Teâlâ bütün Müslümanlardan istiyor…...

Sevgiye Dair / Doç. Dr. Hatice Toksöz

  Temelde “sevgi” konusu, kalbî ve ruhî bir meleke midir? Her güzel huyun bir eğitimi ve mücadelesi olabileceği gibi, “sevgi eğitimi” de var mıdır? Tüm bunlar ç...

Yardım ve Zafer Allah’tandır / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

  “Allahım! Bize -Müslümanlara- düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım eyle.” (Tirmizi, Deavat 80, 5/528 Hadis No: 3502) Müminin mücadelesi,“Saadete Davet...