İftar Duası

İftar Duası

Tarih: 2008-09-01

IFTAR DUASI: Bismillâhi ve'l hamdü lillâh. Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve bi hamdike tekabbel minnî, inneke ente's-semiul aliym.

Anlami: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, Senin rızkınla orucumu açtım Ancak Sana tevekkül ettim Seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin."

Ve ya; "Allâhümme leke sumtu ve bike âmentü ve alleyke tevekkeltü ve alâ rızgıke eftartü"

"Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana tevekkül ettim ve senin (verdiğin) rızıkla orucumu açtım."

DUA ile kalin...


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...