İyi Anne Baba Olmanın Kuralları

İyi Anne Baba Olmanın Kuralları

Tarih: 2008-08-20

AKLINIZDA BULUNSUN

İdeal Bir Anne - Babanın Kuralları:

1 Dünyaya ümitle bakar.

2 Kendini geliştirmek için çalışır.

3 Eleştirileri acımasız değil, yapıcı, yol göstericidir.

4 Tavır ve tutumları tutarlıdır.

5 Çocuklarının ihtiyaç ve isteklerini anlar.

6 Ev ortamını eğlenceli hale getirmeye çalışır.

7 Dinlemek için zaman ayırır.

8 Çocuklarının kişilik gelişimini besler.

9 Yeni ve heyecan verici aktiviteler geliştirir.

10 Çocuklarını karar verme sürecine dahil eder.

11 Küçük başarıları fark eder ve takdir eder.

12 Çocuklarının doğru yaptıkları şeyleri söyler.

13 Çocuklarını tanır, onlardan yetenekleri ölçüsünde şeyler bekler ve bunları alır.

14 Çocuklarının önemli ve özel olduğunu hissettirir.

15 Alışılageldiği yöntemlerin dışında, anne - babalık yöntemini zenginleştirmek için sürekli öğrenme ve gelişme çabası içindedir.

16 Kendilerinin ve çocuklarının moral değerlerini güçlü tutar.


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...