Mirac Kandiliniz Kutlu Olsun

Mirac Kandiliniz Kutlu Olsun

Tarih: 2008-07-29

29 Temmuz 2008 Salı gününü Çarşambaya bağlayan bugece Miraç Kandilini idrak edeceğiz.Miraç, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuk, varlık düzeyinde, hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allah'a ulaşmak için kat edilenulvi bir yolculuktur.

Miraç, göklere olduğu kadar, insanın iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur. Mescid-i Harâm, Mescid-i Aksâ ve göklerde Hz. Peygamber'le gerçekleşen bu kutlu yolculuk, bugün bizim için manevî merkez olan gönül dünyamızda gerçekleşmelidir. Bizzat Peygamberimiz tarafından mü'minlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Çünkü mü'min, namazda Rabbinin huzurunda durarak, sadece O'na ibadet etme ve sadece O'ndan yardım isteme özgürlüğünü yaşar. Namazda sadece bedeni ile değil; özüyle, gönlüyle, duygu ve düşüncesiyle Allah'a yönelen ve Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayan mü'min, dâima O'nun gözetimi ve desteği altında olduğunu hatırından hiç çıkarmaz, bu bilinçle hayat çizgisini anlamlı kılar.

Mübarek Mirac Kandilinizi kutlar; hayırlara vesile olmasını Yüce Allah (Celle Celalühu) dileriz.


Son Eklenen Yazılar

Mükerrem Soyu

“İMAMOĞULLARI-HATİPOĞULLARI” Allah’ın Habibi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin pak ve temiz nesli, kıyamete kadar devam edecek Ehl-i Beyt...

Dünyaya Gelişi

Mevsimlerden bahardır ve hayatın yeniden can bulmasını ifade eden güzel bir hareketlenmenin başıdır. Ama bu bahar farklı bir bahardır. Yeniden canlanan tabiat sanki...

Sevgide Ölçü

Allah İçin Sevmek, Allah İçin Buğz Etmek Sevgiden, sevmekten, sevilmekten, kalbimizi sevgiye yönlendirmekten, Allah’a (c.c.) sevgiyle ulaşmada adım adım kilomet...