Yolcu

Tarih: 2008-07-10

YOLCU

Fikir çilesinde bir er.
Geceleri uykusuz geçer.
Karşısında yığınla münker
O bir başına ordu eder.

Kalbi bağlıdır bire
Zulüm görse binbir kere
Ulaşmak için yare
Bilir bu yol tek çare

Önündedir sahib-i zaman
Kapı açar hiç durmadan
Seyr-i sülükte her an
Dertle beraber derman

Dosta varmak zor elbet
Çileler sonunda rahmet
Has odadan rahmet
Bırakmaz gönülde mihnet.


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...