Seçici Olmak İyi Hizmet Sunabilmenin Teminatıdır.

Tarih: 2008-07-10

Kıymetli okurumuz, Murat KORKMAZ'a,

Gönderdiğiniz ve mümkünse yayınlanmasını istediğiniz yazınızı aldık ve pek memnun olduk. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Bu ilginiz çalışmalarımızda bizleri motive edici bir güç olacaktır. Takdir edersiniz ki dergimizde yayınlanacak yazılarda "seçici" davranmak, okurlarımıza iyi bir hizmet sunabilmenin teminatıdır.

Bizler okurlarımızın sevgi ve eleştirilerine açığız, inanıyoruz ki okurlarımız da bizlerin sevgi ve eleştirilerine açık olmalı. Bu beyanda, göndermiş olduğunuzu makaleyi değerlendirdik ve samimi eleştirilerimizi size mektupla gönderiyoruz.

Allah'a (Celle Celalühu) emanet olunuz.

FEYZ DERGİSİ


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...