Çocuğu Büyütmek Mi Yetiştirmek Mi?

Çocuğu Büyütmek Mi Yetiştirmek Mi?

Tarih: 2008-06-25

ÇOCUĞU BÜYÜTMEK Mİ? YETİŞTİRMEK Mİ?

Zamanımızda kadınların gerçek görevlerini unuttuğu inkar edilmez bir gerçek. Erkeklerinise sonradan icat edilen sahte ihtiyaçları temin etmek için, 28 saat çalışma adı altında didinip durduğu görülmekte. Peki ya çocuk? Biran önce, uyutulup rahatça TV seyretmek, oyun oynamak gibi ana ihtiyaçları karşılamak için başından savılması gereken bir varlık!

Kadınlar çamaşır, bulaşık vesaire derken akşamı zor ederek söylediğimiz ana görevlerini yapmakta olsunlar, erkeklerimiz 29. saatte eve geldiklerinde çocuklarının seslerine dayanamaz halde uzlete çekilmek için aldıkları bir iki parça oyuncak ile çocuklarını kandırmakta.

Kendi haline bırakılan bu çocuk, hem yetim hem de öksüz....

Veli Tellallığı; İslâm dini, ne bazı cahillerin sandığı gibi dış disiplin dinî ne de yalnız ahlâk veya iç disiplin dinidir. İslâm, hem içte hem de dışta nasıl olmamız gerektiğini Kur'ân'la, sünnetle çok açık bir şekilde göstermiştir. Yani İslâm dini yücedir, eksiksiz ve kusursuzdur. Eksiklik ve kusurluluk, onu eksik veya kusurlu anlayan, anlatanların kafalarındadır.

O kafalar ki çağımızda yüzbinlerce müslümanı da hizmet ve tebliğ adına kendilerine benzetmişlerdir. İslâmî uyanışın ve uyanmakla da kalmayıp İslâm hareketinin yoğun olduğu şu yıllarda ben müslümanım diyenlerin çoğalmasından başka, müslümanların başarısı olduğu söylenemez.

Daha açığı zaten ekseri çoğunluğu müslüman olan veya ben müslümanım diyen Türkiye'de İslâmın hükümlerine tamamen ters yaşayıp yine de kendilerini müslüman sayanları şimdi müslüman cemaatlerin farklı çalışma yöntemiyle, farklı türde fikir evrimi geçirmiş, İslâmı doğru dürüst anlayamayan ve yaşayamayan müslümanlar haline gelinmiştir.

Ve bu manzara, çoğu alim ve aydınlarımızca da başarı olarak yorumlanmaktadır. Bir zamanlar meyhanelerde, barhanelerde veya bilmem nerelerde ömür çürüttüğü halde, Müslümanlığına dil uzattırmayan insanımız şimdi tarikat mensubu, sucu veya bucu müslüman olmuş meyhane ve barhane kültürüyle tabii birazda izm kültürü, birazcıkta İslâm kültürü kafalara dolunca çok acaip müslüman tipleri ortaya çıkmıştır. Yani ne demek istiyorsun, şimdi tüm müslümanlar cahil, işe yaramaz insanlar mı? Hayır, öyle birşey demek istemiyorum.

Zaten öyle de değil. Her cemaat mensubundan yüzlerce güçlü imanlı, ihlaslı ve İslâmı doğru anlayan, doğru yaşayan, doğru anlatan, fikir ve ilim adamlarımız var. Allah (Celle Celalühu) onların sayılarını arttırsın, ömürlerini uzun etsin. Zaten yukarıda anlatmaya çalıştıklarımızdan o insanlar gocunmazlar, onların da bizim gibi düşündüğünden eminim. Meyhane ve barhane kültürü demiştik, sakın yanlış anlaşılmasın.

O kardeşlerimizi küçük görmüyoruz biz "günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiştir" hadis-i şerifini de biliyoruz...


Son Eklenen Yazılar

Ancak Manevi İdeali Olan İnsan Nefs-i Levvamedir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim! Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim!” (Kıyâme, 75/1-2) Kur’ân’ı Kerîm’de Allah Teâlâ nefse yemin...

Nübüvvet ve Mucize / Prof. Dr. Ali Bakkal

Son yıllarda bir “mucize karşıtlığı” belirdi. Hiçbir inanç toplumu, -İslam dışı topluluklar dâhil- böyle bir reddiye peşinde değilken, bizlerin asla müsamaha göster...

İslam Pazarı ve Ahiler / Doç. Dr. Ahmet İnanır

İslam’ın inanç ve ahlâk boyutu yanında, muâmelât alanı diye tabir edilen iş ve ticaretle ilgili düzenlemeler içeren bir yönü de vardır. Hayatın bütün alanlarıyla il...